Serviceloven

TCP Viborg underviser i lovgivningen om f.eks. magtanvendelse i forbindelse med serviceloven, der arbejdes indenfor i den pædagogiske verden. Undervisning kan både ske hos os i Viborg, det er også muligt at holde kurset hos kunden, hvis dette ønskes.

Serviceloven udstikker rammerne inden for rådgivning og støtte til at forebygge sociale problemer med borgere med særlige sociale problemer.

Formålet med serviceloven er:

  • at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer
  • at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte
  • at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer