Persondatapolitik For TCP Viborg ApS

Denne Persondata- og privatlivspolitik er sammenfattet for bedre at kunne oplyse dig som kunde eller jobsøgende om hvilke persondata TCP Viborg ApS behandler og hvordan vi behandler dem.

Når du selv giver personoplysninger til TCP Viborg ApS via vores hjemmeside www.t-c-p.dk, acceptere du at dine personoplysninger gemmes og behandles af TCP Viborg ApS.

Vi passer godt på dine oplysninger.

Hvem er ansvarlig for behandling af dine Personoplysninger:

TCP Viborg ApS
Brovej 17A, 8800 Viborg
CVR nr. 32309593

Hvilke personoplysninger behandler vi

TCP Viborg ApS indsamler kun de oplysninger som er nødvendige for os, og vi behandler altid personoplysningerne efter gældende lov og vejledninger.
Hvilken oplysninger der er nødvendige, afhænger af hvilket formål oplysningerne skal bruges til.

Hvis Du giver personoplysninger på vores hjemmeside www.t-c-p.dk behandler vi følgende:

  • Navn
  • Telefon nr.
  • E- mailadresse

TCP Viborg ApS indsamler udelukkende oplysninger til formål for at behandle henvendelse fra kunder eller jobsøgende.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Oplysninger slettes når TCP Viborg har behandlet henvendelsen og gemmes ikke længere ind højst nødvendig.

Drejer det sig om en ansøgning som vikar, kommer man i vores vikar kartotek og gemmes til vi har kontaktet ansøgeren.
Kun relevante medarbejdere har adgang til at se ansøgninger og personoplysninger.

Dine Rettigheder

Du kan til enhver tid få oplyst hvilken Personoplysninger vi har registret om dig.

  • Du har ret til indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
  • Du kan kræve at vi korrigere eller sletter oplysninger om dig (ved ansættelse slettes oplysningerne indenfor 3 måneder efter ansættelsesophør)
  • Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger
  • Du har ret til at indgive en klage over behandlingen til Team care protection ApS
  • Du har ret til at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet
  • Alle forespørgsler skal ske ved at rette henvendelse til Team care Protection ApS