Vikar i plejesektoren

Information

Da vi får flere og flere henvendelser fra kunder, som ønsker at bestille sundheds vikarer, vil Team Care Protection ApS vil gerne indbyde dig til informationsmøde om muligheden for at blive vikar indenfor sundhed & pleje sektoren.

På informationsmødet vil du få en gennemgang af arbejdet, som vikar og hvad vi forventer af dig, som tilknyttet vikar, der vil være gennemgang af lønforhold, forsikring og lovgivningen på området.

Så hvis du har lyst til selv at være med til at tilrettelægge din arbejdsdag og gøre en forskel, vil vi opfordre alle der har sundhedsfaglig uddannelse som Sygeplejerske. SOSU-assistent. SOSU hjælper eller Ufaglærte til at møde op og hører mere om mulighederne som vikar.

Plejeomsorg personale
Lena Odgaard Kristensen
I telefontiden mandag til fredag kl. 0800-1200
Tlf. 26 79 12 73

Med venlig hilsen
Direktør Brian R Duch
Team Care Protection ApS

Trygge rammer i det daglige arbejde

Vore stærke kompetencer er sikkerhed og at skabe trygge rammer for dig og dine kollegaer i jeres daglige arbejde.
Vi tilbyder personale til at assistere det faste personale i jeres daglige arbejdsrutiner med for eksempel borgere med udadreagerende og problemskabende adfærd, eller til at tage over for det faste personale i en periode, hvis dette skønnes nødvendigt.

 

Pleje

I plejen kan vi være behjælpelige indenfor følgende omsorgsområder:

•    Personlig pleje og omsorg

•    Praktiske opgaver herunder almindelige vikarløsninger

•    Medicinhåndtering

Kontakt Team Care Protection og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din organisation.