Team Care Protections Historie

Mit navn er Brian Ryttergaard Duch, 49 år, far til 3 samt 2 bonus børn, gift og bor i Viborg.

Jeg er indehaver af Team Care Protection ApS. Firmaet startede i 2012 på opfordring af nogle ledere fra regions bosteder, som havde brug for en samarbejdspartner til opgaver med problemfyldte og udadreagerende borgere som de havde anbragt, og som kunne skabe uro og utryghed hos personaler eller andre borgere på bostederne. Jeg har siden starten af 90’erne arbejdet med netop disse opgaver i enkeltmandsprojekter for regionerne og i psykiatrien, og mødt mange problemstillinger gennem min ansættelse der.

Jeg har uddannelse indenfor personsikkerhed, derudover er jeg uddannet ambulanceredder og brandmand. I kraft af mine uddannelser og mange års erfaring med netop denne type arbejde, gjorde det mig i stand til at starte Team Care Protection ApS.

Vi startede med 6 ansatte tilbage i 2013, dengang hed firmaet Care Protection vagt & sikkerhed og var et decideret vagtfirma. Men allerede i 2014 viste det sig, at vi skulle kunne arbejde pædagogisk med opgaverne, så det pædagogiske og sikkerheden gik hånd i hånd, så derfra blev Team Care Protection født.

Det viste sig hurtigt at vi havde bevæget os ind på et område, som var under stadig voksende pres, og derfor gav os flere og flere opgaver. Vi er derfor i dag 55 ansatte i TCP, foruden de 5 personaler vi har til at styre den daglige drift på kontoret.

Det har fra starten af været meget vigtig for mig at være i tæt dialog med vores samarbejdspartner i det daglige, så en evt. opgave hurtig kunne omstruktureres og tilpasses. Dette ved jeg er meget vigtigt for vores samarbejdspartnere, da det er mennesker vi arbejder med og ved at 2 dage ikke er ens. Vi oplever ofte at det der virkede i går, kan vi være nødt til at lave om i dag. Derfor er det vigtigt at vi hele tiden er omstillingsparate både som ledelse, men især hos vores medarbejdere som skal kunne omstille sig hurtigt hvis dette er behovet.

Vi leverer i dag både tryghedsskabende løsninger og pædagogiske vikar løsninger til private, kommunale og regioner i midt og nord Jylland..

Vi har siden 2017 løst en ny type opgave, hvor en borger der ikke kan findes en anbringelse til på et almindeligt bosted pga. borgerens adfærd. Denne borger har vi så taget ud i et enkeltmandsprojekt, hvor vi mandsopdækker borgeren 24 timer i døgnet. Vi har nu tilknyttet 2 ekstra huse, som er indrettet og står klar til at kunne rumme borgere med ekstraordinære behov.

Min vision med Team Care Protection er at vi skal gøre en forskel, og give personale og borger den bedste tryghed i deres hverdag. Vi ved godt at vi ikke kan redde hele verden, men hvis vi kan hjælpe den enkelte borger til en bedre og mere stabil hverdag igennem faste rammer, ydmyghed og gensidig respekt, så er det også nok for Team Care Protection.