Team Care Protections Historie

Mit navn er Brian Ryttergaard Duch 48 år far til 3 samt 2 bonus børn, gift og bor i Viborg.

Jeg er indehaver af Team Care Protection ApS. Firmaet startede i 2012 på opfordring af nogle leder fra regions bosteder, som havde brug for en samarbejdspartner til opgaver med problemfyldte og udadreagerende borger de havde anbragt, og som kunne skabe uro og direkte bange personaler eller andre borger på stederne. Jeg har siden starten af 90erne arbejdet med netop disse opgaver i enkeltmandsprojekter for regionerne og i psykiatrien, og mødt mange problemstillinger gennem min ansættelse der.

Jeg har uddannelse indenfor personsikkerhed, derudover er jeg uddannet ambulanceredder og brandmand. I kraft af mine uddannelser og mange års erfaring med netop denne type arbejde, gjorde det mig i stand til at starte Team Care Protection ApS.

Vi startede med 6 ansatte tilbage i 2013, dengang hed firmaet Care Protection vagt & sikkerhed og var et decideret vagtfirma. Men allerede i 2014 havde det vist sig, at vi skulle kunne arbejde pædagogisk med opgaverne, så det pædagogiske og sikkerheden gik hånd i hånd, så Team Care Protection blev født.

Det viste sig hurtigt at vi havde bevæget os ind på et område, som var under stadig voksende pres, og som gav os flere og flere opgaver, så vi er i dag omkring 50-55 ansatte i firmaet.

Det har fra starten været meget vigtig for mig at være i tæt dialog med vores samarbejdspartner i det daglige, så en evt. opgave hurtig kunne omstruktureres og tilpasses. Dette ved jeg er meget vigtigt for vores samarbejdspartner da det er mennesker vi arbejder med og 2 dage ikke er ens, så det der virkede i går, kan vi være nødt til at lave om i dag, så det er meget vigtigt at vi er omstillingsparate hele tiden både som firma/ledelse, men ikke mindst vores medarbejder skal kunne omstille sig hurtigt hvis det er behovet.

Vi leverer i dag både tryghedsskabende løsninger og pædagogiske vikar løsninger til private, kommunale og regioner i midt og nord Jylland.

Dertil kommer også en voksende kursusdel, hvor vi tilbyder at undervise i det vi kalder TCP nødværge og førstehjælp samt lovgivningen om eks. Magtanvendelse i services loven som er den lovgivning, der arbejdes efter indenfor i den pædagogiske verden.

Denne undervisning kan både ske i firmaet i Viborg, hvor vi har en stor multihal både til undervisning og træning i frigørelses greb. Disse øvelser og undervisning kan også foregå hos en kunde hvis dette er behovet. Igen er det vigtigt at kunne tilpasse sig kundens behov og ønsker. De tryghedsskabende løsninger er typiske som backup for stedets eget personale, hvor vi er inde som tryghed for dem i deres arbejde.

Vi har siden 2017 løst en ny type opgave, dette er for kommuner som har borger som de ikke kan finde en anbringelse til på et alm. bosted til, pga. borgeren har svært ved at falde til sammen med andre anbragte, og derfor bliver en stor trussel for et evt. bosted personale eller andre anbragte, disse borger har vi så taget ud i et enkeltmandsprojekt løsning, hvor vi mandsopdækker borgerne 24 timer i døgnet. Dette har vist sig at give ro på og disse borger falder langsomt til et roligere leje i deres hverdag.

Mit personlige mål med Team Care Protection er at vi skal gøre en forskel, og give personale og borger den bedste tryghed i deres hverdag.