TCP Viborgs Historie

Mit navn er Brian Ryttergaard Duch, født i 1972, far til 5 børn, gift og bor lidt syd for Viborg.

Tcp Viborg ApS

Firmaet startede i 2012 på opfordring af nogle ledere fra regions bosteder, som havde brug for en samarbejdspartner til opgaver med problemfyldte og udadreagerende borgere som de havde anbragt, og som kunne skabe uro og utryghed hos personaler eller andre borgere på bostederne.

Jeg har siden starten af 90’erne arbejdet med netop disse opgaver i enkeltmandsprojekter for regionerne og i psykiatrien, og mødt mange problemstillinger gennem min ansættelse der.

Jeg har uddannelse indenfor personsikkerhed, derudover er jeg uddannet ambulanceredder og brandmand. I kraft af mine uddannelser og mange års erfaring med netop denne type arbejde, gjorde det mig i stand til at starte TCP Viborg ApS.

Vi startede med 6 ansatte tilbage i 2012, dengang hed firmaet Care Protection vagt & sikkerhed og var et decideret vagtfirma. Men allerede i 2014 viste det sig, at vi skulle kunne arbejde pædagogisk med opgaverne, så det pædagogiske og sikkerheden gik hånd i hånd, så derfra blev Team Care Protection født. Og blev en pædagogisk vikar og tryghedsskabende firma, og vagt firmaet blev nedlagt for altid. I oktober 2021 skiftede vi navn, fra Team Care Protection ApS til TCP Viborg ApS grundet det var det vi blev omtalt som hos vores kunder.

I tæt dialog med vores samarbejdspartner

Det viste sig hurtigt, at vi havde bevæget os ind på et område, som var under stadig voksende pres, og derfor gav os flere og flere opgaver. Vi er derfor i dag omkring 80 ansatte i TCP Viborg, foruden det personale, vi har til at styre den daglige drift på kontoret.

Det har fra starten af, været meget vigtig for mig at være i tæt dialog med vores samarbejdspartner i det daglige, så en evt. opgave hurtig kunne omstruktureres og tilpasses. Dette ved jeg, er meget vigtigt for vores samarbejdspartnere, da det er mennesker vi arbejder med og ved at 2 dage ikke er ens. Vi oplever ofte at det der virkede i går, kan vi være nødt til at lave om i morgen. Derfor er det vigtigt at vi hele tiden er omstillingsparate både som ledelse, men især hos vores medarbejdere som skal kunne omstille sig hurtigt hvis dette er behovet.

Vi leverer i dag, både tryghedsskabende omsorgsløsninger, samt pædagogiske og sundhedsfaglige vikar løsninger til private, kommunale og regionale tilbud i midt og Nordjylland.

Vi har siden 2017 løst en ny type opgave, omkring en borger der ikke kunne matches til andet tilbud eller anbringelse på eksisterende bosted pga. borgerens adfærd. Denne borger har vi i dag, i enkeltmandstilbud, hvor vi har pædagogisk omsorgs- og tryghedspersonale omkring borgeren 24 timer i døgnet. I 2023 fik vi koblet endnu et projekt til porteføljen, og har i dag, derfor 2 igangværende og eksisterende enkeltmandstilbud til borgere, som ikke har kunnet matches andre steder, og som vi, i tæt samarbejde med hjemkommunerne er lykkes med at gøre en forskel for.

Klar til at få en partner

I April 2023 – var jeg efter mange år, som daglig driftsleder, direktør og eneejer af TCP Viborg ApS, klar til at få en partner ind i firmaet, og sælger derfor 40% af virksomheden fra til min daværende sundhedsfaglige konsulent – Begina Vester Lassen, som i dag er medejer, personale og driftsansvarlig i TCP Viborg ApS.

Begina og jeg, supplerer hinanden godt. Vi er på mange måder hinandens modstykker, men samtidigt også stærke samarbejdspartnere, i en hverdag, hvor de færreste dage er ens, og hvor vi ofte må tænke hurtigt, kreativt og udenfor rammen, for at få tingene til at lykkes, og for at levere den bedste service, ude hos vores borgere og kunder. Vi er et stærkt team, som i samarbejde, kan få ting som synes umulige, til at lykkes, når vi arbejder sammen om det.

Min vision med TCP Viborg ApS, har altid været, og som efter Begina er kommet med i ejerkredsen også blevet vores fælles vision, er at vi skal gøre en forskel, og give personale og borgere den bedste tryghed og omsorg i deres hverdag.

Vi ved godt at vi ikke kan redde hele verden, men hvis vi kan hjælpe den enkelte borger vi arbejder med, til en bedre og mere stabil hverdag igennem faste rammer, ydmyghed og gensidig respekt, så er det også nok for TCP Viborg.