Vores samarbejdspartnere

”I Døgn og Familiestøtte Herning har vi flere gange været nød til at supplere vores faste medarbejder stab, med vikar fra vikarbureauer. Det bedste vikarbureau vi nogen sinde har arbejdet samme med er TCP. Vi har oplevet en behagelig og kompetent ledelse, der imødekommer løsninger og justeringer med kort varsel. Vi har oplevet at TCP tager opgaven alvorlig. De sørger i videst mulig omfang for at sende den samme gruppe af medarbejder til tilbuddet og de medarbejder der ankommer er kompetente, omgængelige og fleksible. For tilbuddene i Døgn og Familiestøtte Herning har det været en stor gevinst at indlede samarbejde med TCP”.
Centerleder, Alice Eijgendaal
Døgn & Familiestøtte Herning
Døgn og Familie Støtte Herning, har siden foråret 2021 benyttet TCP i forhold til at dække ledige vagter. Vi har været meget tilfredse med vores samarbejde med TCP – der har været en god dialog omkring opgaverne og det er vores oplevelse at de altid har arbejdet hurtigt mod at hjælpe os med de ledige vagter. Dette uanset hvilket tidspunkt på døgnet vi har kontaktet dem. TCP er desuden gode til at sende kvalificerede personale – der efter oplæring er i stand til at tage et ansvar i jobbet. Inden opstart på vores samarbejde har der været afholdt møder og TCP har gjort sig umage med at sætte sig ind i hvilken målgruppe vi har og har sendt personale der matcher dette
Funktionsleder Tjørringhus, Jette Grønne
Døgn og Familiestøtte Herning
Vi har brugt Care Protection i to typer af deres produktsortiment. Personvagt: Denne funktion har vi brugt både på eksterne afdelinger og på hovedmatriklen og alle steder til stor tilfredshed. Pædagogisk personalevikar: Denne funktion har vi ligeledes brugt i både eksterne produkter og på hovedmatriklen. Vi er generelt meget tilfredse med samarbejdet med Care Protection som har vist sig meget pålidelige og hurtige til at få løst opgaverne. De har desuden handlet meget professionelt i samarbejde med os.
Afdelingsleder
Region Midtjylland
Jeg kan hermed bekræfte at SUA – region Midtjylland – Driftklynge Nørholm/Saustrup med succes har samarbejdet med Care Protection. Care Protection har stået for personaletssikkerhed i 2 forskellige tilfælde, hvor vi har haft borgere med meget udadreagerende og personfarlig adfærd. Care Protetion tager sikkerheden alvorligt og retter den til når det er nødvendigt. Care Protection har haft evnen og viljen til at stille mandskab, selv med meget kort varsel.
Afdelingsleder
SUA - Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
Jeg kontaktede Team Care Protection med en hasteopgave omkring observation af en borgers adfærd om natten. Samarbejdet med Team Care Protection har levet fuldt ud op til mine forventninger; samarbejdet har været godt og effektiv, der har været en professionel og etisk korrekt håndtering af opgaven, der har været løbende sparring og kontakt omkring dilemmaer i opgaven, og selvom det var med ganske kort varsel, har det været meget kompetente medarbejdere, der har været sendt til os. Jeg vil ikke tøve med at kontakte Team Care Protection igen, hvis behovet skulle opstå.
Afdelingsleder
Randers kommune
Vi har igennem 1,5 år haft en borger i et enkeltmandsprojekt hos Team Care Protection, da vi grundet hans adfærd har haft svært ved at finde et andet egnet tilbud hvor de kunne rumme ham og give ham de rigtige rammer. Vi er glade for samarbejdet og finder at Team Care Protection kan give borgeren den rette pædagogiske tilgang og samtidig bevare borgerens retssikkerhed.Socialrådgiver
Aarhus Kommune