Dette siger vores samarbejdspartnere:

Samarbejdet med TCP i gennem en lang årrække har været med til at sikre tryghed hos personalet, i udførelsen af kerneydelsen.

TCP har leveret en yderst kompetent service, hvor deres dygtige og veluddannede personale indgår i den daglige drift og støtter op om den pædagogiske indsats i hverdagslivet for beboerne på afdelingen for komplekse udviklingsforstyrrelser.

TCP medarbejderne møder altid til tiden, sætter sig hurtigt ind i opgaven og med en kompetent tilgang til både personale og beboere, står de klar til at sikre tryghed for personalet, når en borger er udfordret og har brug for rammesætning. TCP har gennem årene bidraget til udvikling af borgers færdigheder således at funktionsniveau bedres og det pædagogiske ressourceforbrug kunne reduceres over tid.

Opstår der situationer, som kræver særlig konflikthåndtering, træder TCP til og med deres erfaring og professionalitet samarbejder de med det pædagogiske/ omsorgspersonalet om at skabe trygge rammer og øge low aurossel. Personalet på afdelingen føler sig trygge i hele vagten fordi TCP understøtter den pædagogiske indsats, og bidrager til at personalet får mulighed for at arbejde målrettet og pædagogisk med borgere, som mentalt og psykisk er meget udfordret, og hvor der kræves en helt særlig indsats.
Afdelingsleder
Sødisbakke Mariager
Jeg har gennem det seneste lille års tid haft et tæt samarbejde med TCP Viborg ApS.

Vi valgte at lave et skift fra et traditionelt vagtfirma til TCP, da jeg ud fra et tidligere samarbejde med TCP vidste, at jeg ville få mere kvalitet for pengene. Og jeg er ikke blevet skuffet.
TCP har de senest 10 måneder stillet med 5 mand om dagen i mit tilbud på voksen-handicap-området. Det er stort set altid de sammen folk, der er planlagt til at komme, og de har fået et godt kendskab til vores borgergruppe. Faktisk så godt, at de kan løse opgaver omkring borgerne selv, hvis vi er presset på f.eks. sygdom.

Jeg er altid helt tryg ved at overlade opgaver til ”vores” TCP’ere, og hvis der skulle være det mindste, har vi altid en god og konstruktiv dialog. Jeg kan kun anbefale et samarbejde med TCP. Det foregår altid professionelt og med en god indsigt i vores borgergruppe.
Afdelingsleder
Aarhus kommune
TCP Viborg var hurtig klar med den dækning vi havde behov for, og vi har løbende haft et godt og konstruktiv samarbejde med god dialog
Funktionsleder
Holstebro kommune
”I Døgn og Familiestøtte Herning har vi flere gange været nød til at supplere vores faste medarbejder stab, med vikar fra vikarbureauer.
Det bedste vikarbureau vi nogen sinde har arbejdet sammen med er TCP.
Vi har oplevet en behagelig og kompetent ledelse, der imødekommer løsninger og justeringer med kort varsel. Vi har oplevet at TCP tager opgaven alvorlig. De sørger i videst mulig omfang for at sende den samme gruppe af medarbejder til tilbuddet og de medarbejder der ankommer er kompetente, omgængelige og fleksible.

For tilbuddene i Døgn og Familiestøtte Herning har det været en stor gevinst at indlede samarbejde med TCP”.
Centerleder
Døgn og Familiestøtte Herning
Vi har brugt Care Protection i to typer af deres produktsortiment.

Personvagt: Denne funktion har vi brugt både på eksterne afdelinger og på hovedmatriklen og alle steder til stor tilfredshed.

Pædagogisk personalevikar: Denne funktion har vi ligeledes brugt i både eksterne produkter og på hovedmatriklen.
Vi er generelt meget tilfredse med samarbejdet med Care Protection som har vist sig meget pålidelige og hurtige til at få løst opgaverne. De har desuden handlet meget professionelt i samarbejde med os.
Afdelingsleder
Region Midtjylland
Jeg kan hermed bekræfte at SUA – region Midtjylland – Driftklynge Nørholm/Saustrup med succes har samarbejdet med Care Protection.
Care Protection har stået for personaletssikkerhed i 2 forskellige tilfælde, hvor vi har haft borgere med meget udadreagerende og personfarlig adfærd.
Care Protetion tager sikkerheden alvorligt og retter den til når det er nødvendigt. Care Protection har haft evnen og viljen til at stille mandskab, selv med meget kort varsel.
Afdelingsleder
SUA - Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
Jeg kontaktede Team Care Protection med en hasteopgave omkring observation af en borgers adfærd om natten.
Samarbejdet med Team Care Protection har levet fuldt ud op til mine forventninger; samarbejdet har været godt og effektiv, der har været en professionel og etisk korrekt håndtering af opgaven.

Der har været løbende sparring og kontakt omkring dilemmaer i opgaven, og selvom det var med ganske kort varsel, har det været meget kompetente medarbejdere, der har været sendt til os.

Jeg vil ikke tøve med at kontakte Team Care Protection igen, hvis behovet skulle opstå.
Afdelingsleder
Randers kommune
Vi har igennem 1,5 år haft en borger i et enkeltmandsprojekt hos Team Care Protection, da vi grundet hans adfærd har haft svært ved at finde et andet egnet tilbud hvor de kunne rumme ham og give ham de rigtige rammer.
Vi er glade for samarbejdet og finder at Team Care Protection kan give borgeren den rette pædagogiske tilgang og samtidig bevare borgerens retssikkerhed.Socialrådgiver
Aarhus Kommune