Pædagogisk Vikar

TCP Viborg kan bistå med fagkyndigt personale til mange forskellige opgaver på f.eks. institutioner, bosteder og flygtningecentre. 
Vores personale har stor erfaring i arbejdet med udsatte grupper i samfundet.

TCP Viborg har siden 2014 løst flere langvarige projekter for vore kunder,
herunder projekter i sommerhuse og enkeltmands-projekter – bl.a. skærmningsopgaver af borgere i egen bolig på institutioner.

 

 

Vores Pædagogiske vikarer.
Vi har specialiseret os i at finde den helt rigtige vikarløsning til vores kunder.
Vores pædagogiske vikarer favner bredt. Vi har både pædagogiske assistenter, social/special pædagoger og vikarer med længere relevant erfaring.

Vi tilpasser os kundens ønsker og behov. Dette kan både være med enkelte akutte vagter på dagsbasis eller længerevarende indsatser, hvor vi finder den vikar som matcher netop jeres ønsker og behov.

Så mangler I en vikar indenfor det pædagogiske område, vil TCP Viborg gerne være jer behjælpelige med at finde den helt rigtige.  

 

Din hjælpende hånd, når det brænder på

Den gode vikar

Vi bestræber os på at finde den vikar, som I har brug for i den pågældende situation til lige netop jeres behov. Ydermere vil vi altid forsøge at tilbyde jer den eller de vikarer, som I har benyttet før, og som derfor er ”huskendte” hos jer. Det vil lette arbejdsgangen for både jer og for den udsendte vikar.

Skånsom Nødværge

Vore vikarer har stor erfaring i arbejdet med de udadreagerende borgere, og de kan aflaste stedets faste personale i rigtig mange tilfælde. Vore vikarer er uddannet i at anvende magt efter de gældende regler på området, og vikaren bestræber sig altid på at agere så skånsomt som muligt med tanke for borgeren.
Vore vikarer anvender kun magt som en absolut sidste udvej, når alt andet er afprøvet.

Kompetenceudvikling

Vore vikarer bliver løbende undervist i kommunikation, pædagogik, neuropsykologi, konfliktnedtrapning og naturligvis også lovgivningen inden for området.