Pædagogisk Tryghed

TCP Viborg kan bistå med fagkyndigt personale til mange forskellige opgaver på f.eks. institutioner og flygtningecentre. 
Vores personale har stor erfaring i arbejdet med udsatte grupper i samfundet.

TCP Viborg har siden 2014 løst flere langvarige projekter for vore kunder,
herunder projekter i sommerhuse og enkeltmands-projekter – bl.a. skærmningsopgaver af borgere i egen bolig på institutioner.

Hvad mener vi når vi siger pædagogisk tryghed?

Pædagogisk tryghed handler om at skabe trygge og sikre rammer for ansatte på institutioner, bosteder og i hjemmeplejen. De ansatte skal gennem disse rammer føle sig sikre og trygge i deres daglige arbejde. Disse mennesker lever og ånder for at hjælpe andre, og det vil og skal vi gøre muligt. Den personlige sikkerhed for de ansatte er ekstrem vigtig, for at de kan skabe og vedligeholde et professionelt arbejde, når de skal hjælpe de udsatte borgere i samfundet, som har allermest brug for det.

Samtidig handler pædagogisk tryghed ikke kun om de ansatte, men i stor grad også borgeren. Vi sætter en ære i at skabe den tryghed der skal til for begge parter i deres hverdag. Vi benytter os af mennesker der i stor grad har kendskab til det pædagogiske felt hvor vi henvender os til Autisme spektrum, udviklingshæmning, lav IQ, ADHD, ADD, Downs Syndrom, demens, skizofreni m.fl. Vi bestræber os på at sende de vikarer som bedst henvender sig til det område vore kunder har behov for.

Vi har kun interesse i at arbejde på en pædagogisk anerkendende måde overfor borger som ansat. 

Den gode vikar

Vi bestræber os på at finde den vikar, som I har brug for i den pågældende situation til lige netop jeres behov. Ydermere vil vi altid forsøge at tilbyde jer den eller de vikarer, som I har benyttet før, og som derfor er ”huskendte” hos jer. Det vil lette arbejdsgangen for både jer og for den udsendte vikar.

Skånsom nødværge

Vore vikarer har stor erfaring i arbejdet med de udadreagerende borgere, og de kan aflaste stedets faste personale i rigtig mange tilfælde. Vore vikarer er uddannet i at anvende magt efter de gældende regler på området, og vikaren bestræber sig altid på at agere så skånsomt som muligt med tanke for borgeren.
Vore vikarer anvender kun magt som en absolut sidste udvej, når alt andet er afprøvet.

Kompetenceudvikling

Vore vikarer bliver løbende undervist i kommunikation, pædagogik, neuropsykologi, konfliktnedtrapning og naturligvis også lovgivningen inden for området.