OM TEAM CARE PROTECTION

Hvem er vi?

Team Care Protection er et vikar firma, som tilbyder vikarløsninger på institutioner og bosteder indenfor psykiatrien og andre beslægtede arbejdsområder. Vi har stor erfaring i arbejdet med borgere, som udviser udadreagerende adfærd eller fremkommer med verbale trusler. Vore medarbejdere har mange års erfaring i at skabe pædagogisk tryghed for ansatte i deres daglige arbejde.

Vi har telefonisk døgnvagt og vore vikarer står til rådighed døgnet rundt, hvis behovet skulle opstå.

Pædagogisk tryghed

Hvad mener vi når vi siger pædagogisk tryghed?

Pædagogisk tryghed handler om at skabe trygge og sikre rammer for ansatte på institutioner, bosteder og i hjemmeplejen. De ansatte skal gennem disse rammer føle sig sikre og trygge i deres daglige arbejde. Disse mennesker lever og ånder for at hjælpe andre, og det vil og skal vi gøre muligt. Den personlige sikkerhed for de ansatte er ekstrem vigtig, for at de kan skabe og vedligeholde et professionelt arbejde, når de skal hjælpe de udsatte borgere i samfundet, som har allermest brug for det.

MISSION

Vores mission er ganske klar:
Vi vil skabe trygge rammer for både de ansatte og for borgerne, således at de ansatte kan udføre det arbejde de brænder for som professionelle fagpersoner i relation til udsatte borgere i samfundet.

HISTORIE

Team Care Protection blev grundlagt i 2012. Vi oplevede, at der i flere regionale institutioner opstod et behov for at tilbyde pædagogisk tryghed til ansatte indenfor det socialpsykiatriske område. Det blev grundstenen i Team Care Protection’s opstart.

 

GRUNDLÆGGEREN

Siden starten af 90’erne har indehaver Brain Ryttergaard Duch arbejdet med sikkerhed indenfor det pædagogiske område. Brian er uddannet ambulanceredder og har 10 års erfaring i Falck, og desuden er han udannet førstehjælpsinstruktør samt har en uddannelse indenfor personsikkerhed.

Brian har undervist nye reddere og elever på EUC vest i Esbjerg i redder arbejdet samt i mødet med den psykiske syge patient. Brains mange års erfaring har givet ham stor indsigt i at få sikkerhed og det pædagogiske arbejde til at gå hånd i hånd, samt givet ham kvalifikationer til at undervise personalegrupper i pædagogisk tryghed i det daglige arbejde.