Hvem er Team Care Protection?

Team Care Protection er et vikar firma, som tilbyder vikarløsninger på institutioner og bosteder indenfor psykiatrien og andre beslægtede arbejdsområder. Vi har stor erfaring i arbejdet med borgere, som udviser udadreagerende adfærd eller fremkommer med verbale trusler. Vore medarbejdere har mange års erfaring i at skabe pædagogisk tryghed for ansatte i deres daglige arbejde.

Mission

Historie

Vi skal skabe trygge rammer for både de ansatte og for borgerne, således at de ansatte kan udføre det arbejde de brænder for som professionelle fagpersoner i relation til udsatte borgere i samfundet.

Team Care Protection blev grundlagt i 2012. Vi oplevede, at der i flere regionale institutioner opstod et behov for at tilbyde pædagogisk tryghed til ansatte indenfor det socialpsykiatriske område. Det blev grundstenen i Team Care Protection’s opstart.