Konflikthåndtering

Hvad indeholder kurset

Med afsæt i forståelse for borger perspektivet i enhver konflikt, lærer du hvordan du gennem dine handlinger kan undgå at konflikten eskalerer.

Du opnår en forståelse for hvorfor konflikten opstår, de forskellige facer i en konflikt og du får konkrete handle muligheder til at håndtere konflikten tilpasset de enkelte facer 

Lennart Brix
 • Supervisor, Kempler Instituttet
 • Pædagog fra VIAUC Viborg
 • Akademimerkonom faget organisation, Tietgenskolen, Odense
 • Personligheds- og udviklingspsykologi og Personlighedens konstitution og struktur.
 • Fag på psykologistudiet Aalborg Universitet
 • erfaring med etablering og udvikling af tilbud og pædagogiske behandlingstilbud
 • 6 års erfaring som leder indenfor specialområdet, herunder særforanstaltning og domsanbragte.
 • 15 års pædagogisk erfaring
 • 10 års undervisningserfaring
 • Uddannet Mindfullness instruktør
Brian Ryttergaard Duch
 • 2012 Grundlægger og ejer af TCP Viborg ApS
 • 1991 Uddannet til person beskyttelse ved Psykiatriske borger.
 • 2004 Uddannet Ambulanceredder
 • 2015 Uddannet førstehjælps instruktør.
 • 15 års Undervisnings erfaring i førstehjælp og nødværge
 • Erfaring siden 2005 med det pædagogisk arbejde med udviklingshæmmet borger med voldsom adfærd.
 • 10 års erfaring som ambulance redder.
 • 10 års ledelses erfaring i TCP Viborg ApS.