Pædagogisk tryghed og vikarservice på institutioner

PÆDAGOGISK TRYGHED

Team Care Protection kan bistå med fagkyndigt personale til mange forskellige opgaver på f.eks. institutioner og flygtningecentre. Vores personale har stor erfaring i arbejdet med udsatte grupper i samfundet.
Team Care Protection har siden 2014 løst flere langvarige projekter for vore kunder, herunder projekter i sommerhuse og enkeltmands-projekter – bl.a. skærmningsopgaver af borgere i egen bolig på institutioner.

 

Hvad mener vi, når vi siger pædagogisk tryghed?

Pædagogisk tryghed handler om at skabe trygge og sikre rammer for både ansatte og beboere på bosteder, i institutioner og i hjemmeplejen. De ansatte skal via disse rammer føle sig sikre og trygge i deres daglige arbejde. Disse mennesker lever og ånder for at hjælpe andre, og det vil og skal vi hjælpe dem med at gøre muligt for dem at udføre. Den personlige sikkerhed for ansatte er ekstrem vigtig, for at de kan skabe og vedligeholde en professionel indsats, som tilgodeser de udsatte borgere i samfundet, der netop har allermest brug for det.

Blandt vore kunder kan vi nævne:

Region Midtjyllands og Region Nordjyllands afdelinger indenfor specialområdet, Fonden Kanonen i Hinnerup ved Århus og Mariagerfjord Kommune. Desuden samarbejder vi med Viborg Kommune indenfor forskellige opgaver.

VIKARSERVICE

Team Care Protection tilbyder vikarservice til både den private og den offentlige sektor. Vi tilbyder kompetent personale til at bistå i den pædagogiske indsats på bosteder, i institutioner og i hjemmeplejen.

Alle vore vikarer har stor erfaring indenfor socialpsykiatrien samt i arbejdet med udviklingshæmmede og hos personer med ADHD. Vi bestræber os altid på at anvende kompetente vikarer med stor viden indenfor området, hvad enten denne viden er opnået gennem en pædagogisk uddannelse, eller den er tillært og erhvervet indenfor området gennem flere års erfaring. Det vil sige, at ikke alle vore vikarer nødvendigvis er uddannede pædagoger.

Ved akut vikarbehov bestræber vi os naturligvis på at have en vikar fremme hos jer så hurtigt som muligt.

Den gode vikar

Vi bestræber os på at finde den vikar, som I har brug for i den pågældende situation til lige netop jeres behov. Ydermere vil vi altid forsøge at tilbyde jer den eller de vikarer, som I har benyttet før, og som derfor er ”huskendte” hos jer. Det vil lette arbejdsgangen for både jer og for den udsendte vikar.

Erfaring er nøglen til succes

Vore vikarer har stor erfaring i arbejdet med den udadreagerende borgere, og de kan aflaste stedets faste personale i rigtig mange tilfælde. Vore vikarer er uddannet i at anvende magt efter de gældende regler på området, og vikaren bestræber sig altid på at agere så skånsomt som muligt med tanke for borgeren.
Vore vikarer anvender kun magt som en absolut sidste udvej, når alt andet er afprøvet.

Kompetenceudvikling

Vore vikarer bliver løbende undervist i kommunikation, pædagogik, neuropsykologi, konfliktnedtrapning og naturligvis også lovgivningen inden for området. 

Kontakt os

Vil du vide mere om vores services, høre hvad vi kan gøre for dig eller noget helt andet?

Skriv til os ved at udfylde kontaktformularen med dine informationer og besked, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Du kan også ringe til os på TLF: 60 88 00 68

Brian Ryttergaard Duch, Indehaver & Direktør "Mit personlige mål med Team Care Protection er at vi skal gøre en forskel, og give personale og borger den bedste tryghed i deres hverdag"