Pædagogisk tryghed og vikarservice på institutioner

VIKARSERVICE

Team Care Protection tilbyder vikarservice til både den private og den offentlige sektor. Vi tilbyder kompetent personale til at bistå i den pædagogiske indsats på bosteder, i institutioner og i hjemmeplejen.

Alle vore vikarer har stor erfaring indenfor socialpsykiatrien samt i arbejdet med udviklingshæmmede og hos personer med ADHD. Vi bestræber os altid på at anvende kompetente vikarer med stor viden indenfor området, hvad enten denne viden er opnået gennem en pædagogisk uddannelse, eller den er tillært og erhvervet indenfor området gennem flere års erfaring. Det vil sige, at ikke alle vore vikarer nødvendigvis er uddannede pædagoger.

Ved akut vikarbehov bestræber vi os naturligvis på at have en vikar fremme hos jer så hurtigt som muligt.

Den gode vikar

Vi bestræber os på at finde den vikar, som I har brug for i den pågældende situation til lige netop jeres behov. Ydermere vil vi altid forsøge at tilbyde jer den eller de vikarer, som I har benyttet før, og som derfor er ”huskendte” hos jer. Det vil lette arbejdsgangen for både jer og for den udsendte vikar.

Erfaring er nøglen til succes

Vore vikarer har stor erfaring i arbejdet med den udadreagerende borgere, og de kan aflaste stedets faste personale i rigtig mange tilfælde. Vore vikarer er uddannet i at anvende magt efter de gældende regler på området, og vikaren bestræber sig altid på at agere så skånsomt som muligt med tanke for borgeren.
Vore vikarer anvender kun magt som en absolut sidste udvej, når alt andet er afprøvet.

Kompetenceudvikling

Vore vikarer bliver løbende undervist i kommunikation, pædagogik, neuropsykologi, konfliktnedtrapning og naturligvis også lovgivningen inden for området.