Bo- og Mentorstøtte til borgere i eget hjem.

Vi hos TCP ved, at der i nogle tilfælde, kan være behov for en særlig tilrettelagt indsats og støtte i kortere eller længere perioder i en borgers liv.

Dette kan eksempelvis være, i forbindelse med overgangen fra bosted til egen bolig, i forbindelse med udfordringer ift. borgers nuværende situation og livsførelse, i forbindelse med udslusning eller overgang fra nuværende tilbud m.m.

TCP har flere års erfaring og gode resultater, i arbejdet med nogle af landets mest udsatte borgere på socialområdet. Dette værende sig både i enkeltmandsprojekter, i støtteordninger, i tryghedsforanstaltninger og meget andet, men fælles for alle er, at vi skræddersyer løsningen til den enkelte borger, ud fra mål, drømme og behov, og altid i tæt samarbejde, – og kontinuerlig dialog med myndighed.

TCP’s Bo- og Mentorstøtte ordninger, er fleksible og kan skræddersys ud fra borger og myndigheds behov. Indsatserne kan laves til både kortere og længerevarende behov. 

TCP’s Bo- og Mentorstøtteordninger kan bl.a. bruges ved:

  • Overgang fra institution til andet tilbud, eller egen bolig
  • Udfordringer ift. Borgers nuværende situation og livsførelse
  • Udslusning eller overgang fra nuværende tilbud
  • Medicinudlevering til borgere med særlige behov
  • Generel støtte og vejledning til borgere med særlige behov
  • Akuttilbud til borgere med særlige udfordringer (f.eks. sommerhusprojekter)
  • Støtte ifbm. Opstart i skole, dagtilbud, skånejob o.lign. til borgere med særlige udfordringer

Ovenstående er blot nogle af de ting, vi hos TCP kan være behjælpelige med, men du er altid velkommen til at kontakte os, hvis dit behov ikke står på listen, eller fremgår af vores hjemmeside eller vores materiale, da vi hos TCP er vante med, og i flere tilfælde har løst opgaver, som ikke passede ned i de ”konventionelle kasser”.